Part of the
4TU.
Federation
TU DelftTU EindhovenUniversity of TwenteWageningen University
4TU.
Federation
NL|EN
Close

4TU Federation

+31(0)6  1423 7775

coordinator@4tu.nl

Website: 4TU.nl

Techrede 2022 geeft visie hóe transities zijn te versnellen

Vandaag lanceren de Aanjagers van Technologie de Techrede 2022. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, bekeek de Techrede en roemt nut en noodzaak van de betrokkenheid van de Stem van de Toekomst in het debat rond maatschappelijke uitdagingen en het aanjagen van technologische innovatie. 

De Aanjagers zetten zich in op dezelfde thema’s als het kabinet, maar willen vooral vaart maken!

Van Troonrede naar Techrede

Afgelopen week was het de week van de Troonrede, met daarin de plannen van de regering voor het komende jaar. Betekenisvolle plannen die een verschil kunnen maken. Tegelijkertijd overheerst het gevoel dat de plannen nog te veel hoog over zijn en meer op de langere termijn gericht dan op de korte termijn. En juist op die korte termijn liggen veel kansen. 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen is enthousiast: "Fijn dat de nieuwe generatie meedenkt aan slimme oplossingen om de wereld beter te maken. De Aanjagers laten zien dat je impact kan maken door mee te denken in die hele keten van mensen die ook allemaal mee moeten doen. Goed om iedereen erbij te betrekken, niet alleen de producent en het bedrijfsleven, maar ook de consument. Hoe zorg je er nou voor dat je op een toegankelijke manier informatie over impact van spullen op het milieu overbrengt aan die consument? Daar kan het materialenpaspoort erg interessant voor zijn!"

Met oog voor de korte termijn en het hóe van het versnellen van transities heeft een groep ambitieuze, sociaal betrokken studenten van de 4 Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen zich ingezet om maatschappelijke impact te bewerkstelligen. 

In de Techrede vertellen de Aanjagers van Technologie over de acties die het afgelopen jaar al zijn ondernomen en wordt de politiek opgeroepen tot concrete acties waarmee ze de dag erna van start kunnen.

Wat mag u verwachten van de Techrede?

De Techrede is een video van ongeveer 20 minuten waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:


Kijk en luister hier de Techrede 2022